64-100 Leszno
ul. Narutowicza 76

Oferta

Oferta sprzedaży:
– kamień ogrodowy polny cięty gładki
– kamień ogrodowy polny cięty płomieniowany
– kostka granitowa
– kostka bazaltowa
– kostka sienitowa
– kostka wanga i szwew
– szeroki wybór grysów
– zamulacze granitowe i kwarcowe
– łupki gnejsowe, szarogłazowe, seracytowe i inne
– duży wybór głazów kamiennych
– kora kamienna
– kruszywa budowlane
– otaczaki kamienne
– płyty, płytki, krawężniki, parapety granitowe i inne
– kruszywo drogowe
– zeolit do filtracji oraz zeolit ogrodniczy
– kamień z importu
– agrotkaniny i agrowłókniny